Tidningsutgivning

Turistcenter i Valdemarsvik AB äger och ger ut två tidningar i Valdemarsviks kommun med omnejd.

ValdemarsviksBladet, en gratistidning som ges ut en gång i månaden samt ett specialnummer inför påsken som skickas till fritidshusägares hemadresser utanför Valdemarsviks kommun.

I januari-maj och augusti-december ges tidningen ut till alla hushåll och företag i Valdemarsviks kommun samt till alla hushåll i Kvarnvik-Hannäs, Falerum, Yxnerum, Loftahammar, Edsbruk, Överum och norra delarna av Gamleby, Östra Ryd, Mogata, Stegeborg, Bottna, Norra och Södra Finnö,Ramsdal, Börrum m.fl. Upplagan är 9.250 exemplar.

I juni-juli ges tidningen ut även till alla fritidshushåll i hela utgivningsområdet.
Upplagan är 14.000 exemplar.

Valdemarsviksguiden, ett sommarmagasin som utkommer i månadsskiftet maj/juni,

Magsinet skickas hem till alla invånare och sommarstugeägare i Valdemarsviks kommun. Den finns även på Valdemarsviks turistbyrå, turistbyråer i regionen och på kommunens turistserviceplatser. Man kan även beställa den från TB-shopen. Upplagan är 12.000 exemplar.